Chiều ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàng Vịnh phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại ấp Hai, xã Hàng Vịnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của 03 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú tại ấp Hai, xã Hàng Vịnh gồm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn - Lâm Anh Đức; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường THCS xã Hàng Vịnh - Huỳnh Bé Năm; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Vĩnh Hòa Phát - Mai Sáu. Hội nghị đã thông qua tiêu chuẩn và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; thông qua tiểu sử tóm tắt người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp để cử tri cho ý kiến nhận xét.

Cử tri ấp Hai, xã Hàng Vịnh biểu quyết tín nhiệm đối với người ứng cử cư trú tại địa bàn

Có 75/75 cử tri biểu quyết tín nhiệm, đồng ý giới thiệu cả 03 vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã.

Tài Nguyên