Vừa qua, Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành bàn giao 03 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở tại xã Tam Giang Tây.

Bàn giao nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Ngọc Hiển

Theo đó, 02 căn nhà đại đoàn kết được trao trên địa bàn Tam Giang Tây trị giá mỗi căn 90 triệu đồng. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ mỗi căn 40 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ thêm mỗi căn 10 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự đóng góp bằng cách tận dụng nguyên vật liệu cũ để xây cất căn nhà kiên cố hơn.

Dịp này, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện cũng bàn giao căn nhà cho hộ cận nghèo Huỳnh Bé Thừa, khóm 4, thị trấn Rạch Gốc có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà được xây dựng, bàn giao trị giá 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" huyện và người thân gia đình tự đóng góp xây dựng.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần chăm lo cho người nghèo, nhằm thực hiện tốt chủ trương “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lá lành đùm lá rách” và thực hiện thắng lợi Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thanh Nhàn