Sáng ngày 25/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị - nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2021 cho 90 học viên là cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong thời gian 03 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Một  số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021; tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác Mặt trận nắm vững một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay và công tác bầu cử trong thời gian tới. Ngoài ra, đây là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận tại cơ sở, địa bàn dân cư.

Thanh Nhàn