Sáng ngày 30/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2020.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2020. Tham gia lớp tập huấn có 95 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận các ấp, khóm trên địa bàn huyện.  

Đến với lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về: nâng cao chất lượng dân chủ - pháp luật trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng, nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo; chương trình hành động của MTTQ về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và hoạt động Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn; hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020).

Thanh Nhàn