Tuần qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Ngọc Hiển tổ chức làm việc với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn về công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn xã Tam Giang Tây

Trong năm 2020, công tác thu Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện vận động tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng, vượt 8% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, Ban vận động các xã, thị trấn đã chi hỗ trợ cho 20 hộ mượn vốn, với số tiền 210 triệu đồng để thực hiện các mô hình sản xuất; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các hộ bị thiên tai, bệnh tật,… với số tiền hơn 85,5 triệu đồng; hỗ trợ xây cất nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ được 51 căn nhà, giúp cho hộ gia đình có nhà ở ổn định, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của các xã, thị trấn. Đề nghị trong thời gian tới tăng cường công tác thu hồi vốn đã hỗ trợ cho hộ dân; tiếp tục quan tâm hỗ trợ những hộ đã thoát nghèo và triển khai, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả để hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng những căn nhà theo Quyết định 33.

Dịp này, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số hộ mượn vốn thực hiện mô hình sản xuất, nhìn chung các mô hình tương đối thực hiện có hiệu quả./.

Thanh Nhàn