Vừa qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Ngọc Hiển làm việc với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn về công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ năm 2018 đến nay.

Kiểm tra quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo tại xã Tam Giang Tây

Từ năm 2018 đến nay, công tác thu Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện được hơn 1,4 tỷ đồng. Ban vận động các xã, thị trấn đã chi hỗ trợ cho 72 hộ mượn vốn, với số tiền 765 triệu đồng để thực hiện mô hình sản xuất; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các hộ bị thiên tai, bệnh tật…, với số tiền hơn 23 triệu đồng; hỗ trợ xây cất nhà theo Quyết định 33 được 39 căn nhà, đã phần nào giúp cho hộ gia đình có nhà ở ổn định, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thanh Nhàn