Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, nhân rộng mô hình và công tác giảm nghèo bền vững năm 2019, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện vừa thành lập các đoàn kiểm tra công tác xây dựng, nhân rộng mô hình và công tác giảm nghèo năm 2019 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây

Đoàn chia thành 2 tổ kiểm tra khảo sát thực tế ngẫu nhiên 07 mô hình do Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm chủ trì và 35 hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội đăng ký nhận giúp đỡ thoát nghèo năm 2019.

Nhìn chung, các mô hình trồng hàng rào cây xanh; tuyến đường xanh sạch đẹp; thắp sáng đường quê; tuyến đường hoa, tự hào dùng hàng Việt,… được Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm thực hiện đúng hướng dẫn, có hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội quan tâm, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất vươn lên thoát nghèo có hiệu quả.

Kết thúc đợt kiểm tra đoàn có buổi họp rút kinh nghiệm, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thanh Nhàn