Chiều ngày 26/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (bất thường) lần thứ Sáu khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để thực hiện công tác cán bộ. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt đã đến dự; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, hội nghị đã tiến hành thông qua tờ trình bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khởi và Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trần Thị Kiều Yến. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành biểu quyết và 100% đại biểu có mặt đồng ý bổ sung 02 vị Ủy viên do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện tặng hoa cho 02 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục trình xin ý kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Khởi, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Qua biểu quyết, có 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 biểu quyết tại hội nghị

Căn cứ vào kết quả trên, ông Nguyễn Văn Khởi đã được hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bất thường) lần thứ Sáu khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 chấp thuận hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn y theo quy định.

Trúc Hằng