Hưởng ứng phát động của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V (2016 – 2017), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa triển khai đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V (2016 - 2017).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động tham gia Hội thi sáng tạo tỉnh Cà Mau lần thứ V (2016 – 2017).


Theo thể lệ hội thi, đối tượng tham gia là mọi tổ chức và cá nhân ở trong tỉnh, ngoài tỉnh không phân biệt lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp có giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lý được sáng tạo và áp dụng tại Cà Mau đều có quyền đăng ký dự thi. Lĩnh vực dự thi bao gồm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hoá chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường; y tế, giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. Tiêu chuẩn của các giải pháp dự thi phải đảm bảo tính mới; khả năng áp dụng rộng rãi và hiệu quả kinh tế - xã hội. Hạn chót nhận hồ sơ tham gia Hội thi vào lúc 17h, ngày 15/7/2017 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau (số 63, đường 1/5, phường 5, TP. Cà Mau); điện thoại liên hệ: (0780) 3838595; hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (ngày, tháng ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi, được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi).

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V (năm 2016 - 2017) nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, phát hiện nhân tố mới trong khoa học và công nghệ, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phân phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Mai Thành