Tối ngày 02/11/2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau. Tham dự còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và thành phố Cà Mau cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao 06 suất quà cho đồng bào nghèo (500 ngàn đồng/suất)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khóm, phường 7, thành phố Cà Mau diễn ra 02 phần. Phần lễ và phần hội. Phần hội sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham dự và cổ vũ với các trò chơi dân gian. Phần lễ là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng thời điểm lại quá trình tham gia xây dựng địa bàn dân cư và biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt ở khu dân cư, làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển; cũng là dịp để phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong việc tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến quốc kế dân sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân khóm 5, phường 7 đã đạt được. Mong muốn bà con tiếp tục cùng chung vai, góp sức với cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu, nâng cao chất lượng "Phường văn minh đô thị"; quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ môi trường, an ninh trật tự đô thị; phấn đấu năm 2020 địa bàn khóm 5 không còn hộ nghèo và đời sống của bà con nhân dân phát triển hơn, thu hẹp dần khoảng cách giữa hộ khá giàu với các hộ hiện nay còn trung bình; tiếp tục phát huy hơn nữa sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

PCT UBMTTQVN tỉnh Dương Thu Hiền trao bằng khen tập thể đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao 06 suất quà cho đồng bào nghèo (500 ngàn đồng/suất) và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền trao bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Cán bộ và Nhân dân khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau đã có thành tích thực hiện có hiệu quả 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Trúc Hằng