Chiều ngày 05/11/2019,  Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019 tại huyện Đầm Dơi.

Đại biểu tham dự buổi kiểm tra

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi và các tổ chức thành viên tập trung triển khai, truyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh – xã hội được triển khai sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tập trung thực hiện; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc được hướng dẫn, triển khai có sự thống nhất về chủ trương, việc làm được cụ thể hóa tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện; một số công tác phối hợp với các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực các nội dung, phần việc đã ký kết. Đã truyên truyền được 3.600 cuộc có hơn 40 ngàn lượt người tham gia; Ban công tác Mặt trận đã giúp thoát nghèo được 120/150 hộ (91 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo); Mặt trận cơ sở đã xây dựng mới và nhân rộng 128 mô hình; Vận động từ thiện công tác cứu trợ thiên tai hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị sập nhà hoàn toàn và tốc mái 84 triệu đồng; Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”, nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo, mua BHYT cho hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong huyện còn làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, giúp khám chữa bệnh, giúp đỡ cho học sinh nghèo trong học tập và các vật chất khác… tổng trị giá hơn 5,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền ghi nhận những kết quả mà Mặt trận huyện Đầm Dơi đạt được trong năm 2019; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.

Diễm My