Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 17/01/2023, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên đán nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ.

Thăm, chúc Tết nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kim Vol (9 Tiến), Huỳnh Văn Thanh và Lê Thanh Hùng. Viếng nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Vũ Lộ, Nguyễn Văn Trì và Dương Văn Thế.

Thăm, chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Thanh

Tại các nới đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã thông tin những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022, một số kết quả MTTQ Việt Nam các cấp tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo,... Mong muốn trong thời gian tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm động viên, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của mình để đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp có thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thông chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà.

Trọng Vy