Sáng ngày 05/6/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh do ông Lê Thanh Triều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh làm Tổ trưởng có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Khánh Thuận. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và 80 cử tri đại diện cho nhân dân xã Khánh Thuận đến dự.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, có 08 lượt cử tri tham gia ý kiến với 11 nội dung được đặt ra để Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan xem xét, giải thích cho người dân xoay quanh các vấn đề như: giá điện tăng cao; đề xuất làm lộ giao thông nông thôn và đấu nối điện một số tuyến chưa được đầu tư; hỗ trợ cấp đất, vốn sản xuất, chế độ chính sách hỗ trợ cho người nghèo; tình hình quy hoạch sản xuất vụ lúa – tôm;… Hầu hết các ý kiến cử tri đặt ra đã được Đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện, xã tiếp thu, giải trình.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Lê Thanh Triều  thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến đề xuất của cử tri, đánh giá cao cử tri xã Khánh Thuận có theo dõi tình hình phát triển kinh tế huyện nhà và có nhiều kiến nghị thiết thực. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục ghi nhận và xem xét, giải quyết những nội dung cử tri đặt ra theo thẩm quyền.

Kim Vàng