Sáng ngày 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thám, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trương Hoàng Khải, Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Võ Văn Độ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện lãnh đạo 46 cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hướng dẫn giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cần thực hiện theo 3 bước gồm: Họp ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử; họp ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Căn cứ kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn giới thiệu ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 14/3/2021.

 Văn Vinh