Sáng ngày 13/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019. Đến dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí: Nguyễn Trung Kiệt, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Công, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện và hơn 90 học viên tham dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 13/8/2019 - 16/8/2019). Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về quyền làm chủ của nhân dân, về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Mặt trận, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thu thập thông tin, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí mới được bầu bổ sung sau Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Từ đó, tạo bước chuyển biến thực sự trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Văn Vinh