Sáng ngày 12/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái tổ chức lễ khởi công cầu Kênh Tập Đoàn, xã Nguyễn Việt Khái. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghi thức lễ khởi công cầu Kênh Tập Đoàn, xã Nguyễn Việt Khái

Công trình cầu Kênh Tập Đoàn, có chiều dài 37 mét, rộng 2,5 mét, với tổng kinh phí dự kiến là 275 triệu đồng do Ủy ban MTTQ VIệt Nam huyện vận động ông Trương Tuấn và Ủy ban tương trợ Người Việt tại CHLB Đức tài trợ. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân của xã Nguyễn Việt Khái đi lại, sản xuất, giao lưu, trao đổi hàng hóa, nhất là các em học sinh đến trường được thuận lợi và an toàn.

Đây là công trình được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV.

Thùy Dương