Xã Việt Thắng là địa phương có nhiều điểm nhấn trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, các phong trào. Điều ấn tượng nhất là những mô hình, phong trào ấy đã đi vào đời sống thực tiễn của người dân

Căn nhà “Mái ấm nghĩa tình” được xây dựng tại địa bàn xã Việt Thắng

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT, ngày 20/02/2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc xây dựng và nhân rộng mô hình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành của xã để triển khai thực hiện xây dựng các mô hình như: Hàng rào cây xanh; xây hố rác bằng rạch; ánh sáng đường quê,... đã đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Và nay, Việt Thắng đã thêm một ý tưởng mới, đó là mô hình “Mái ấm nghĩa tình” được hình thành năm 2019. Đây mô hình phát huy tính nội lực với truyền thống của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái và tinh thần tự nguyện ai có gì cho nấy như: cây lá địa phương, ngày công và tiền mặt. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập các Ban để đi vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân. Khi khởi công xây dựng nhà, các thành viên tập trung để phụ giúp ngày công đến khi hoàn thành căn nhà.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Việt Thắng đã xây dựng được 04 căn nhà “Mái ấm nghĩa tình”, bình quân mỗi căn nhà 25 triệu đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Mô hình đã đem lại niềm vui cho nhân dân, thay thế cho những căn nhà không đủ che nắng, che mưa kịp thời giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Đây là mô hình mới, có cách làm hay, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và được Mặt trận tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Văn Vinh