Ngày 27/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Chùa Pháp Hoa và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 03 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn 03 xã Phú Mỹ, Tân Hưng Tây và Rạch Chèo.

Nghi thức khánh thành cầu giao thông nông thôn Kinh Ba, ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo

Theo đó, tại ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ đã tổ chức lễ khởi công cầu Cây Me Nhỏ, có chiều ngang 2 mét, dài 25 mét, dự toán kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Tại ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây tổ chức lễ khởi công cầu Đầu Dừa, có chiều ngang 2 mét, dài 25 mét, dự toán kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Tại ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo tổ chức lễ khởi công cầu Kênh Ba, có chiều ngang 2 mét, dài 40 mét, dự toán kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Tổng 03 cầu trên trị giá 360 triệu đồng, do Thượng tọa Thích Trí Nguyên, Trụ trì Chùa Pháp Hoa vận động Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Lý Bảo Minh, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

03 cây cầu trên có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và nhân dân trên địa bàn đi lại, giao thương dễ dàng. Qua đó, góp phần cho kinh tế, xã hội địa phương ngày thêm phát triển.

Văn Vinh