Ngày 25/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Dương Hoài Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Võ Thị Ngọc Hân chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, MTTQ  Việt Nam các cấp trong huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện tiếp nhận 9,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 15 cây cầu, xây dựng mới 37 căn và sửa chữa 03 căn nhà đại đoàn kết, 6.974 suất quà, 42.450 tấn gạo, khám bệnh miễn phí cho 675 lượt người; hỗ trợ học sinh nghèo 466 suất quà 15.520 quyển tập, 250 cái cặp, 1.500 cây viết và nhiều hiện vật khác.... Hưởng ứng thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và khắc phục hạn mặn, MTTQ các cấp trong huyện đã kêu gọi sự ủng hộ, tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện với tổng số tiền mặt 279 triệu đồng đã nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Điểm nổi bật của công tác Mặt trận 9 tháng qua là việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020 đạt kết quả cao. Toàn huyện hiện có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn xong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Phú Thuận. Kết quả có 100% tỷ lệ hộ dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời Ban Chỉ đạo huyện đã đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

                                                                                                                             Thùy Dương