Trong 02 ngày 07/5 và 08/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân trao 1.500 khẩu trang vải và 60 chai nước diệt khuẩn cho học sinh một số điểm trường trên địa bàn huyện.

Trao khẩu trang và nước diệt khuẩn cho Trường Tiểu học Cái Đôi Vàm 2

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức phát 1.500 khẩu trang vải và 60 chai nước diệt khuẩn cho các em học sinh ở một số điểm trường trên địa bàn huyện. Số khẩu trang và nước sát khuẩn trên do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ, hỗ trợ từ nguồn đóng góp của Ban Liên lạc đồng hương Cà Mau – Bạc Liêu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là những món quà ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng các nhà trường, gia đình và các em học sinh thực hiện tốt công tác pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả.

 Văn Vinh