Chiều ngày 05/4/5018 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân và Phòng nội vụ huyện phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Đại biểu dự hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khóm, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tại hội nghị, Các đại biểu được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Nội vụ huyện triển khai Kế hoạch liên tịch số 01/ KHLN-MTTQ-NV, ngày 26/3/2018 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện huyện và Phòng Nội vụ huyện về tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2018 - 2020; hướng dẫn các quy trình bầu cử, biểu mẫu và một số quy định về bầu cử Trưởng ấp, khóm như: tiêu chuẩn Trưởng ấp, khóm; thành phần cử tri đi bầu... Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2018 - 2020 sẽ được tiến hành chậm nhất ngày 30 tháng 5 năm 2018. Hội nghị cũng đã tiếp nhận và giải đáp ý kiến thắc mắc của các đại biểu xoay quanh các vấn đề về quy trình hiệp thương, kinh phí bầu cử, công tác tuyên truyền, việc tổ chức bố trí điểm bầu cử, cách tính tỉ lệ phiếu, điều kiện cư trú của người ứng cử... qua đó đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Nội vụ huyện giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề còn vướng mắc của các đại biểu.

                                                                                                                     Thùy Dương