Trong những năm qua, công tác Mặt trận cấp huyện, cấp xã có bước khởi sắc rõ nét, đạt được nhiều thành tích và khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị cũng như tạo được lòng tin đối với nhân dân.

MTTQ các cấp của huyện Phú Tân đã xây dựng được 18 mô hình

Thực hiện Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT, ngày 15/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau về việc xây dựng và nhân rộng mô hình do MTTQ các cấp chủ trì và phối hợp thực hiện. Trong thời gian qua, chỉ riêng trong hệ thống MTTQ từ huyện đến xã đã hình thành 18 mô hình điển hình tiên tiến (trong đó, huyện chọn 02 mô hình làm điểm chỉ đạo).

Để thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng mô hình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn phối hợp với Chi bộ, trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm khảo sát và lựa chọn mô hình phù hợp theo từng điạ bàn, tiến hành họp dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện, phát động hộ dân đăng ký để thực hiện các nội dung mô hình. Đến nay các mô hình phát triển khá tốt, đại đa số nhân dân đồng tình hưởng ứng, được người dân quan tâm chăm sóc và duy trì phát triển nên từng mô hình hiệu quả đạt khá cao. Trong đó, những mô hình đạt hiệu quả như: Mô hình tổ hợp tác nuôi tôm công nghiệp Thành Đạt ở xã Phú Tân; Mô hình trồng cây phân tán và hàng rào cây xanh, xây hố đốt rác bằng gạch ở xã Việt Thắng; Mô hình tổ hợp tác nuôi cua thương phẩm kết hợp với nuôi tôm quảng canh cải tiến ở xã Tân Hưng Tây; mô hình Tổ tự quản đoàn kết giữ vững nông thôn mới ở xã Tân Hải, đây là những mô hình có cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao ý thức trong cộng đồng như: tự quản ở khu dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, tham gia bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,... góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và hướng tới sẽ nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn toàn huyện.

Hàng tháng, Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức hội nghị giao ban với cấp xã. Đồng thời lồng ghép các phong trào trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, qua đó huy động được sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, hình thành được nhiều mô hình hay trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an sinh xã hội... Tất cả các hoạt động được thực hiện bằng sức dân, do dân quyết định trên tinh thần tự nguyện nhằm đảm bảo yêu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân.

Cũng thông qua các mô hình trên, là cơ sở để Mặt trận có điều kiện gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân đồng thời đổi mới phương thức hoạt động và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở qua đó phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền để giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo được lòng tin của dân và ổn định chính trị ở cơ sở.

(Văn Vinh-PT)