Chiều ngày 25/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5, thành phố Cà Mau phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại diện cử tri khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau; người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thành Công; đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã đến dự.

 Phường 5, thành phố Cà Mau tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khóm 5

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang cư trú tại khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau là Chánh Thanh tra Sở Tài chính Phạm Minh Xuân; 02 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú tại khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau gồm: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền; Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Hòa Hợp.

Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tham dự tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri được thông qua các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, cử tri được thông tin về tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri biểu quyết thống nhất và tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Qua biểu quyết, 100% cử tri bày tỏ quan điểm thống nhất và tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú trên địa bàn.

Trọng Vy