Chiều ngày 25/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6, thành phố Cà Mau phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại diện cử tri khóm 4, phường 6, thành phố Cà Mau; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã đến dự.

 Phường 6, thành phố Cà Mau tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khóm 4

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú 03 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú tại khóm 4, phường 6, thành phố Cà Mau gồm: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau Nguyễn Diệu Hiền; Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Hoàng Lễ và Chuyên viên Sở Tài chính Nguyễn Thị Thanh Trân.

Tại hội nghị, cử tri được thông qua các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, cử tri được thông tin về tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri biểu theo dõi tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Qua biểu quyết, 100% cử tri bày tỏ quan điểm thống nhất và tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú trên địa bàn.

Trọng Vy