Chiều ngày 25/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 9, thành phố Cà Mau phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại diện cử tri khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau; người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ông Nguyễn Văn Khởi, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, cử tri được thông tin về tóm tắt tiểu sử của 02người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang cư trú tại khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau gồm: Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Đậm; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, Chủ tịch công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Nguyễn Hồng Thắm. 04 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú tại khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau gồm: Phó Tổng biên tập Báo Cà Mau Nguyễn Quốc Danh; Hội trưởng Hội quán Hưng Quảng Tự Nguyễn Quang Phương; Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Trọng Nhân; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Trần Thanh Thảo. Ngoài ra, có 05 người được giới thiệu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 và 23 người được giới thiệu Hội đồng nhân dân phường đang cử trú tại địa bàn.

Cử tri khóm 6, phường 9 biểu quyết bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử đang cư trú tại địa bàn

Qua biểu quyết, 100% cử tri bày tỏ quan điểm thống nhất và tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú trên địa bàn.

Mai Thành