Sáng ngày 18/7/2017, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau hội nghị lần thứ tám (khóa VIII) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Kiên Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã đến dự. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lê Dũng chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả: công tác triển khai, truyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, có trọng tâm đến các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh – xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội thực hiện khá tốt ở cấp tỉnh. Công tác bầu Trưởng ấp, khóm được thực hiện đúng quy trình, kế hoạch, thời gian đã đề ra. Kịp thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2016, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017.

Công tác thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tập trung thực hiện; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc được hướng dẫn, triển khai có sự thống nhất về chủ trương, việc làm được cụ thể hóa tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện; một số công tác phối hợp với các ngành tiếp tục được phân rõ nhiệm vụ bằng việc ký kết thực hiện các chương trình phối hợp nhằm tránh chồng chéo trong thực hiện và huy động, thống nhất để hướng đến hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực các nội dung, phần việc thực hiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, hướng đến khu dân cư; công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc tôn giáo có đổi mới và đẩy mạnh; việc tham gia hướng dẫn, giúp đỡ tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng của tôn giáo và Đại hội nhiệm kỳ mới được chú trọng thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thân Đức Hưởng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Thân Đức Hưởng thông báo những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lê Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6 tháng cuối năm 2017 tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt nhạy, nhanh dư luận xã hội kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân; truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tính đồ tôn giáo, kiện toàn khối đại đoàn kết toàn dân tộc để làm nhịp cầu nối giữa Đảng với dân, với tôn giáo - dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp; củng cố, kiện toàn bộ máy Mặt trận các cấp để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra năm 2017.

Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: ubmttq.camau.gov.vn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ra mắt và đưa Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đi vào hoạt động nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác của Mặt trận và các tổ chức thành viên với địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: ubmttq.camau.gov.vn.

Mai Thành