Trong 02 ngày, 16/12 và 17/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Trong 02 ngày diễn ra tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ công tác tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và một số công tác phối hợp trọng tâm; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật; Công tác dân tộc - tôn giáo của MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, đại biểu còn được triển khai Điều lệ MTTQ Việt Nam và Thông tri hướng dẫn Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền trao Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn cho đại biểu

Kết thúc tập huấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cấp 208 Giấy chứng nhận cho đại biểu đã hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020.

Trọng Vy