Sáng ngày 09/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền nông thôn mới năm 2019 cho đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, một số hội đặc thù và Công an cấp xã. Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận; cấp Trưởng của các tổ chức Chi đoàn thanh niên; Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tui, Ch thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu thuộc các ấp trên địa bàn xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nét cơ bản về tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; kiến thức, kỹ năng, nội dung cơ bản về công tác phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành viên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới, nhằm góp phần cho các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ MTTQ, các đoàn thể các cấp phục vụ công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng chống các loại tội phạm, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại cộng đồng dân cư.

Trúc Hằng