Sáng ngày 14/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền nông thôn mới năm 2019 cho đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, một số hội đặc thù và Công an cấp xã. Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận; cấp Trưởng của các tổ chức Chi đoàn thanh niên; Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu thuộc các ấp trên địa bàn xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

Đại biểu tham dự hội nghị

Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ những nét cơ bản về tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc xây dựng mô hình và công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; kiến thức, kỹ năng, nội dung cơ bản về công tác phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành viên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Trúc Hằng