Ngày 01/7, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tam Giang trên 120 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và Ban Phát triển ấp của xã Tam Giang đến dự tập huấn công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Phan Mộng Thành và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Năm Căn - Nguyễn Minh Sơn đã đến dự.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Nội dung lớp tập huấn xoay quanh các nội dung như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng mô hình do Ủy ban MTTQ chủ trì; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (QCOP) giai đoạn 2018 – 2020; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

Xã Tam Giang được huyện Năm Căn chọn tập trung chỉ đạo thực hiện xã nông thôn mới năm 2020, Vì vậy, ngoài việc tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thì công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp tăng cường thực hiện. Được biết, đến nay xã Tam Giang đạt 12/19 tiêu chí và phấn đấu cuối năm đạt 15/19 tiêu chí.

                                                                   Tài Nguyên