Ngày 07/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; thành viên Ban Phát triển ấp, khóm và một số cá nhân tiêu biểu ở ấp, khóm trên địa bàn xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự.

Đại biểu dự tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt, triển khai nội dung, nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021 – 2025 và các nội dung có liên quan như xây dựng và nhân rộng mô hình; giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phong trào “Chống rác thải nhựa”; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh,…

Trúc Hằng