Nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1030 – 18/11/2022), sáng ngày 08/11/2022, Đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn thăm, chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ.

Thăm hỏi đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Thanh Ân

Đoàn đã thăm, chúc mừng nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Thanh Ân và các đồng chí Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Trần Thanh Liêm, Dương Thu Phương, Trương Linh Phượng.

Thăm hỏi đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng

Tại các điểm đến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền ân cần thăm hỏi sức khoẻ các đồng chí; đồng thời thông tin sơ lược tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh. Ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để hoạt động của MTTQ các cấp ngày càng hiệu quả; đồng thời nêu gương sáng, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Đoàn tặng mỗi đồng chí nguyên lãnh đạo nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ một phần quà.

Trọng Vy