Sáng ngày 08/7/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh nhân dịp Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5/Kỷ Mão/1939 – 18/5/Canh Tý/2020).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích vận động, đóng góp an sinh -  xã hội

Năm qua, chức việc Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo,…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đọc thư của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng tới Ban Trị sự cơ sở, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Tin tưởng Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ ngày càng đoàn kết, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúc toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa hảo tràn đầy niềm vui và an lạc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 06 bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong tuyên truyền, vận động đóng góp an sinh – xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trọng Vy