Sáng ngày 17/9/2020, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Cà Mau do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình nhân dịp Lễ Sen Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng trao quà tại Chùa Rạch Giồng

Tại điểm đến, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng biểu dương những kết quả đạt được của địa phương và Chùa Rạch Giồng trong công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đồng bào Khmer trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer; tích cực duy trì chữ viết và văn hóa đồng bào Khmer; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng cũng thân ái chúc Ban Hoàng Pháp, Ban Quản trị, tín đồ Chùa Rạch Giồng và toàn thể đồng bào Khmer đón Lễ Sen Đôn ta năm 2020 hạnh phúc, thắng lợi, thực hiện tốt công tác  phòng, chống dịch Covid – 19.

Dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Cà Mau tặng cho Chùa Rạch Giồng một phần quà và các sư sãi mỗi người một suất quà.

Trọng Vy