Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập 02 đoàn công tác giám sát việc triển khai thực hiện và chi trả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã, phường theo Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn phường Tân Thành, thành phố Cà Mau

Đoàn đã giám sát trực tiếp 03 nhóm đối tượng về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng); việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Qua báo cáo của 06 đơn vị xã, phường với 03 nhóm đối tưởng được giám sát trên, thành phố có 9.483 người được hưởng với số tiền gần 14 tỷ đồng. Ngoài 03 nội dung giám sát trên, Đoàn nắm thêm thông tin việc lắng nghe ý kiến góp ý của người dân, cũng như những dư luận trong nhân dân để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý. Hầu hết, các xã, phường đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo rà soát các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định; sàng lọc, tránh trùng lặp một đối tượng được hưởng nhiều chế độ để trình phê duyệt và niêm yết công khai tại địa bàn.

Kết quả rà soát được cấp trên phê duyệt đợt này là 16.679 người, trong đó: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 2.213 người; đối tượng hộ nghèo, cận nghèo 2.807 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng 7.208 người. Tổng số tiền phải chi trả là 20 tỷ 506 triệu đồng, đến thời điểm giám sát, các đơn vị đã tổ chức chi trả cho người dân trên 96%, số còn lại là do đi làm ăn xa chưa về kịp, người lớn tuổi đi lại khó khăn.

Kết thúc các buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị trong thời gian qua; ghi nhận các ý kiến đề xuất của các đơn vị để tổng hợp báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời qua đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục cử cán bộ đến tại nhà để cấp tiền cho các đối tượng người lớn tuổi đi lại khó khăn hoặc chi hỗ trợ sớm dứt điểm các hộ chưa nhận; tiếp tục rà soát tổng hợp các nhóm đối tượng còn lại. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phải có trách nhiệm hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng ấp, khóm trong việc điều tra, thẩm định các đối tượng ngay từ thời điểm lập danh sách.  

                                                                                          Minh Lăng