Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết của địa phương, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và MTTQ phường, thực hiện chủ trương xây dựng các mô hình hưởng ứng xây dựng phường văn minh đô thị. Ủy ban MTTQ phường 8 đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng các mô hình, cách làm hay như: mô hình vận động nhân dân hiến đất xây dựng lộ, tuyến phố không rác; an toàn giao thông; an ninh trật tự, phòng chống ma túy HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; mô hình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Mô hình trồng cây bồn bồn của người dân giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống

Theo đó, các mô hình đều được gắn liền với tình hình thực tế của địa phương, mục đích nhằm mang lại lợi ích cho đời sống của bà con trên địa bàn. Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay MTTQ phường 8 đã có trên 20 mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là các mô hình tự phát trong nhân dân như: mô hình trồng cây bồn bồn, mô hình thắp sáng an ninh, mô hình nhận hỗ trợ nhang khói cho gia đình chính sách còn gặp khó khăn và nhiều mô hình tự phát đang xem xét xây dựng, nhân rộng.

 

Việc xây dựng các mô hình của Mặt trận đã phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phường văn minh đô thị; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận ngày càng được phát huy, theo hướng bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời; đồng thời củng cố và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, dân chủ được phát huy, đây là động lực, cơ sở để cấp ủy, chính quyền triển khai chủ trương, chính sách đến người dân, củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng thắt chặt.

                                                                                                  Minh Lăng