Sáng ngày 13/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Bà Mai Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

06 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình phối hợp, các hoạt động từ thiện xã hội được triển khai sâu rộng được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội thành phố đăng ký giúp đỡ 277 hộ thoát nghèo; duy trì thực hiện, nhân rộng và đăng ký mới 122 mô hình trong năm 2020,…

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Tấn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, bà Mai Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác nhân sự Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm; thực hiện tốt công tác dân tộc – tôn giáo, công tác giám sát, phản biện xã hội với những nội dung mà nhân dân quan tâm; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và hòa giải cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng trong nhân dân và dư luận xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chú ý đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiếp nhận quà để giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cà Mau,…

                                                                             Minh Lăng