Vừa qua, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Bà Mai Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Huỳnh Công Thành, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy; ông Trần Minh Lăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ thành phố Cà Mau, Đại hội của Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Đại hội XIII của Đảng. Đa số các đại biểu ghi nhận các Dự thảo Văn kiện đã thể hiện sự nghiên cứu, tâm huyết và trách nhiệm, có tính khách quan và hàm lượng trí tuệ cao. Các đại biểu cũng tán thành về bố cục báo cáo, rõ ràng, dễ hiểu, tập trung vào những nội dung lớn, đánh giá kết quả thực hiện một cách chi tiết; những nội dung quan trọng đều có số liệu minh họa cần thiết theo hướng công khai, nhất là về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đại biểu bày tỏ tâm tư, kiến nghị của mình đến Đại hội Đảng các cấp như: các đại biểu mong muốn Đảng ta tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc; trong xây dựng phát triển kinh tế phải gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tiếp tục có biện pháp thiết thực để nâng cao hơn hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; để tỉnh và thành phố phát triển thời gian tới cần có biện pháp, những đột phá để phát triển, có cơ chế thu hút đầu tư từ nước ngoài, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các khu di tích lịch sử cách mạng phục vụ du lịch, giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa dân tộc... Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới có đầy đủ trách nhiệm và năng lực, vừa có tầm và có tâm để xây dựng tỉnh Cà Mau nói chung, thành phố Cà Mau nói riêng phát triển ngang tầm vị thế của vùng đất mũi anh hùng.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, bà Mai Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để gửi đến Ban soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ.

                                                                                   Minh Lăng