Ngày 30/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự Đại hội có ông Lê Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Nguyễn Văn Nhâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Triệu Tấn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các cô, chú nguyên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau qua các thời kỳ; các ông, bà trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Đại hội; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Đảng ủy các xã, phường và 164/165 đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội.

Thành ủy Cà Mau tặng bức trướng cho Đại hội

Đại hội đã kiểm điểm việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ qua và xây dựng Chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy vai trò công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; các chương trình hành động đã đề ra được triển khai khá toàn diện. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã góp phần cho sự phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền 3.213 cuộc thu hút 107.559 lượt người tham dự; vận động kiều bào đóng góp 23 tỷ đồng; xây dựng 228 mô hình; tổ chức 15 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút 94.250 lượt người đến tham quan mua sắm. Quỹ vì người nghèo huy động đóng góp trên 43 tỷ đồng để cấp quà, xây nhà ở cho đồng bào nghèo, cận nghèo và xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn…. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dưỡng với những kết quả trong nhiệm kỳ qua mà Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau đã đạt được. Đồng thời  trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy có hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội và xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận; tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ từ thành phố đến các xã, phường.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau nhiệm kỳ mới gồm 61 vị; cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Bà Mai Thị Thùy Trang, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy được cử giữ chu71cdanh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                                                   Minh Lăng