Sáng ngày 10/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền

Sáu tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng, đời sống của Nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đó là, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay toàn tỉnh có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 546/949 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục phối hợp các ngành, các cấp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động trong tiêu dùng hàng Việt; vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ hỗ trợ quỹ chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận 33 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt 07 tỷ đồng, vật chất quy thành tiền 26 tỷ đồng; xây dựng 73 cây cầu giao thông nông thôn; 181 căn nhà. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết giảm hộ nghèo của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, trên cơ sở đó đã thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận, Chi đoàn, Chi hội của đoàn thể các ấp, khóm trong tỉnh và các tôn giáo đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo để thoát nghèo, đến nay các Ban công tác Mặt trận đăng ký 1.113 hộ nghèo, các Chi đoàn, Chi hội đăng ký 3.405 hộ nghèo, cận nghèo; Các tổ chức tôn giáo đăng ký 150 hộ nghèo; vận động và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trong tỉnh hoạt động đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời, tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo nâng cao ý thức phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật và lợi dụng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau và huyện Phú Tân tổ chức giám sát chính quyền cơ sở chỉ đạo bầu Trưởng và Phó ấp, khóm.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giám sát 14 cuộc trên các lĩnh vực, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hòa giải ở cơ sở; chính sách, pháp luật tôn giáo; giảm nghèo bền vững; thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực nghiên cứu đóng góp 42 văn bản dự thảo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành tỉnh và Trung ương; phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ngân sách thời kỳ ổn định giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đời sống sản xuất, việc làm của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật đối với công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh theo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng dẫn giám sát được 133 công trình xây dựng do Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Qua đó, đã phát hiện 05 trường hợp xây dựng chưa đảm bảo theo yêu cầu, đã đề nghị chủ thầu khắc phục kịp thời; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp 32 lượt công dân, nhận 27 đơn yêu cầu, kiến nghị của công dân, kịp thời phân loại, xử lý đơn theo quy định; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành và có hiệu lực, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục duy trì và hướng dẫn xây dựng mới và nhân rộng một số mô hình hoạt động có hiệu quả; thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật, định kỳ họp sơ kết rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ sắp tới, chính từ thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện cho ba cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Về phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, 06 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri 24 cuộc với 1.800 lượt cử tri dự với 371 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã tiếp thu và giải trình.

Trọng Vy