Sáng ngày 17/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận 300 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai vừa qua trên địa bàn tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phan Mộng Thành tiếp nhận 300 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương

Tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương Nguyễn Huỳnh Đình chia sẻ những khó khăn mà đồng bào Cà Mau gặp phải do thiên tai thời gian qua và trao 300 triệu đồng tiền mặt để góp phần khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống của đồng bào bị thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận và cám ơn những đóng góp thiết thực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, hứa sẽ nhanh chóng chuyển số tiền đến đồng bào bị thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Mai Thành