Chiều ngày 03/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 40 triệu đồng do Hội Nhân tâm Cà Mau ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tiếp nhận 75 triệu đồng do Công ty điện lực Cà Mau hỗ trợ

Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 40 triệu đồng do Hội Nhân tâm Cà Mau ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của Hội Nhân tâm Cà Mau.

Trúc Hằng