Chiều ngày 23/4/2020, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 5.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước sát khuẩn do Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh vận động ủng hộ.

Tiếp nhận 5.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước sát khuẩn

Tại buổi tiếp nhận, ông Phan Huỳnh Khải, đại diện tại tỉnh Cà Mau của Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao 5.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước sát khuẩn do Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh vận động bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Travimex thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ghi nhận, biểu dương sự ủng hộ hết sức thiết thực, ý nghĩa của Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đóng góp các chương trình an sinh – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trọng Vy