Chiều ngày 28/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 75 triệu đồng Công ty điện lực Cà Mau ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tiếp nhận 75 triệu đồng do Công ty điện lực Cà Mau hỗ trợ

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 75 triệu đồng do đại diện Công ty Điện lực Cà Mau ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận, biểu dương những nghĩa cử cao đẹp của Công ty Điện lực Cà Mau.

Tính đến nay, đã tiếp nhận ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền trên 1,54 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt đã tiếp nhận trên 1,18 tỷ đồng, đăng ký ủng hộ 360 triệu đồng.

Trúc Hằng