Chiều ngày 13/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền do Đoàn Luật sư tỉnh vận động ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành tiếp nhận tiền do Đoàn Luật sư tỉnh ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 11,1 triệu đồng do Đoàn Luật sư tỉnh vận động trong ngành luật sư ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tính đến nay, Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ tỉnh tiếp nhận tiền trên 4,2 tỷ đồng. Vật chất gồm 15 thùng sữa, 20 thùng cháo gói, 454 mì thùng, 02 bao mền, 05 thùng bánh, 50 kg gạo, 130 tập học sinh và 140 bao quần áo cũ.

Trúc Hằng