Hưởng ứng việc phát động và lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phát động quyên góp, ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt trong đợt mưa bão vừa qua. Tính từ ngày 19/10/2020 đến ngày 06/11/2020, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ trên 2,9 tỷ đồng.

Tiếp nhận nhiều hiện vật ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tỉnh công bố Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt như sau:

Ban Biên tập