Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau vừa triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trẻ gửi Quốc hội khóa XIV đến Ban Thường vụ các Huyện đoàn, Thành đoàn và tương đương trên địa bàn tỉnh.
 

 Tuổi trẻ Cà Mau ra quân vớt rác trên sông, bảo vệ môi trường.


Theo đó, thành phần lấy ý kiến gửi Quốc hội khóa XIV là các cử tri trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh. Nội dung lấy ý kiến gửi tới Quốc hội trọng tâm, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; các vấn đề liên quan đến đời sống của thanh niên, cử tri trẻ tại địa phương, đơn vị; các vấn đề còn tồn tại, bức xúc tại địa phương; các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các kiến nghị, đề xuất, liên quan đến việc chăm lo, đáp ứng các nhu cầu của thanh niên trong học tập, việc làm, vui chơi, giải trí; về phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Đóng góp ý kiến về các nội đung cụ thể của các Luật, dự thảo Luật có liên quan tại các kỳ họp và các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có).

Mai Thành