Ngày 02/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền nông thôn mới tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có 143 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam; các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; cấp Trưởng của các tổ chức Chi đoàn thanh niên, Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu các ấp của xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ những nét cơ bản về tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc xây dựng và nhân rộng mô hình do Mặt trận Tổ quốc chủ trì; Mặt trận các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

                                                                                        Gia Huy