Ngày 12/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng tham dự hội nghị. Tham gia hội nghị còn có lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu.

Hội nghị tổng kết cụm thi đua 6 tỉnh Nam Sông Hậu

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời Chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lựa chọn những vấn đề bức xúc trong nhân dân để phối hợp thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các hoạt động gây quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội được quan tâm. Mặt trận các tỉnh trong Cụm đã phối hợp vận động hơn 1.126 tỷ đồng và phối hợp vận động “Tết vì người nghèo” với hơn 441.900 phần quà với tổng trị giá hơn 164 tỷ đồng; quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn gần 6 tỷ đồng. Mặt trận các tỉnh còn tổ chức được 3.320 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, có hơn 212.146 lượt cử tri tham dự; tham gia hòa giải hơn 7.700 đơn với tỷ lệ hòa giải thành đạt bình quân trên 90%..

Tại hội nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã chia sẻ nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phương thức vận động các nguồn lực đóng góp “Quỹ vì người nghèo”; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, dư luận xã hội,…

Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất và suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang là Cụm trưởng Cụm thi đua các nam Sông Hậu năm 2020.

Trọng Vy