Ngày 11/09/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau phối hợp tổ chức lễ bàn giao 6 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân Thành, thành phố Cà Mau.

Đại diện hộ gia đình nhận Quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết

Các hộ được nhận nhà đợt này gồm hộ: ông Đoàn Hoàng Giang, Nguyễn Hồng Anh, Hồ Văn Dây ở ấp Bình Định, Nguyễn Minh Vũ ở ấp 4, Nguyễn Ánh Tuyết ở ấp 5 và Phạm Thanh Kiều ở ấp 6 thuộc xã Tân Thành, thành phố Cà Mau.

06 căn nhà được xây dựng cơ bản cột bê tông cốt thép, có tổng trị giá 338 triệu đồng, trong đó Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh hỗ trợ mỗi căn 22 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ mỗi căn 13 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân tự đóng góp.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau đã bàn giao được 79 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 2,85 tỷ đồng, đạt gần 152% chỉ tiêu.

Chí Nguyện